Cursus Spaans - Sparkels

Cursus Spaans

Spaans is een wereldtaal! Hoe handig is het als kinderen al wat Spaanse begrippen leren kennen en zich verstaanbaar kunnen maken in een Spaanssprekend land. Tijdens de workshops zal de docent de kinderen een aantal belangrijke onderwerpen in het Spaans leren. Denk aan groeten, afscheid nemen, bestelling plaatsen in een restaurant, gesprek kunnen starten en zeker ook wat Spaanse liedjes.

Adios!


Pijlers Wetenschap en educatie
Pedagogiek Communiceren, Probleemoplossend vermogen
Verbinding met school Taalvaardigheden
Doelgroep Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Heb je interesse in één of meerdere workshops van Sparkels?
Stuur een bericht en we denken graag met je mee!